Chào mừng bạn đã đến với

MiraEDU

VỀ MIRAEDU

Tôi là ai?

Là người sẽ đồng hành với bạn!

MiraEDU là hệ thống học tập mang mục đích giúp phổ biến việc tạo và học các khoá học online cho học sinh và giáo viên, đồng thời giúp việc học tập hiệu quả hơn.

Những phần chính của hệ thống

  1. MiraEDU Docs (Documentation): Tài liệu học tập chính thức đã được kiểm duyệt bởi quản trị viên hoặc các bên thứ ba.
  2. MiraEDU Courses: Hệ thống quản lý khoá học và học tập.
  3. MiraEDU Forum: Hệ thống diễn đàn học tập MiraEDU Forum.CÁC PHẦN CỦA TRANG WEB

MiraEDU Documentation

  • Sử dụng Read the Docs
Truy cập

MiraEDU Courses

  • Sử dụng Moodle
Truy cập

MiraEDU Forum

  • Sử dụng Discourse
Truy cập